top of page

Geschiedenis en oprichting Biljartvereniging ’t KAB

park-gevel.a59947.jpg
IMG_20200918_093924.jpg
KAB_web_2021.jpg

 

De vereniging "50+ Biljartvereniging 't Kan Altijd Beter" ('t KAB),  is gevestigd te Zwanenburg en heeft haar domicilie in de biljartzaal van het Dorpshuis

Zwanenburg-Halfweg, gevestigd aan de Dennenlaan 133a, 1161 CN te Zwanenburg.

De vereniging is opgericht op 1 november 1974 en aangegaan voor onbepaalde tijd.

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Biljartbond, onder registratienummer 65.03.013.

 

Doel

De vereniging heeft ten doel het stimuleren van sociale activiteiten voor ouderen.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

de leden alle werkdagen de gelegenheid te bieden tot het (doen) beoefenen van de biljartsport in al zijn verschijningsvormen.

Tevens is de vereniging een laagdrempelig sociaal platform voor ouderen, zowel mannen als vrouwen!

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. aangesloten te zijn bij de KNBB.

b. deel te nemen aan de door de KNBB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden.

c. zelf wedstrijden op het gebied van de biljartsport te organiseren.

bottom of page